www.vetfilipovic.rs

Ova oblast veterinarske medicine se odnosi na različitu patologiju aparata za varenje, disanje ili srca i krvnih sudova.
Uključuje fizički klinički pregled (merenje temperature, slušanje srca, pluća i stomaka, pregled usta, grla, očiju i svih spolja dostupnih organa kao šlto su limfni čvorovi na primer) uz uzimanje detaljne anamneze (podaci o tome kako se ljubimac ponašao pre pregleda, razlogu dolaska, eventualnim ranijim bolestima, povredama ili intervencijama).
Posle osnovnog kliničkog pregleda se donosi odluka o eventualnim dodatnim pregledima kao što su laboratorijske pretrage (krvna slika i biohemija, posebne analize iz krvi, citološki pregledi i drugo), ultrazvučna dijagnostika ili rendgenski pregledi.

Hematologija – pregled tzv krvne slike (broj i druge karatkteristike eritrocita, leukocita, trombocita, količina hemoglobina)
Za rutinski hematološki pregled koristimo automatski hematološki brojač koji nam za nekoliko minuta daje utvrđuje broj osnovnih krvnih elemenata, koncentraciju hemoglobina kao i hematokrit.

Biohemijske analize krvi i drugih telesnih tečnosti nam daju dragocene informacije na sonovu kojih možemo da steknemo uvid u funkciju i stanje različitih organa ili organskih sistema.
Aparat za automatske biohemijske može vršiti analize u krvnom serumu, krvnoj plazmi, urinu ili serebrospinalnoj tečnosti. Dobijene vrednosti su informacije na osnovu kojih možemo postaviti dijagnozu različitih poremećaja ili oboljenja. Pretrage se odnose na parametre koji nam daju posredan uvid u funkciju i , na određen način, stanje  vitalnih organa kao što su jetra, bubrezi, pankreas, limfni sistem..

Pregled urina
Za pregled urina koristimo nekoliko metoda – tračice, refraktometar, pregled urina automatskim aparatom za biohemiju, mikroskopski pregled sedimenta. Ove pretrage daju neprocenjive rezultate koji nam omogućavaju proceinimo stanje ne samo urinarnog trakta već i drugih, važnih, organskih sistema.

Pregledi razmaza različitog porekla (citologija)
Pregledi aspirata tumora i razmaza iz uha ali i krvnih razmaza i razmaza sa kože. Nekada su dovoljni da se postavi konačna dijagnoza (tumori mastocitomi ili lipomi na primer ili prerastanje gljivica u uhu).

Ultrazvučne tehnike pregleda digestivnog i urogenitalnog trakta kao i površnih struktura..

Nativina i kontrastna snimanja grdunog koša, stomaka i esktremiteta.
Neka snimanja nije mioguće uraditi kod ljubimaca bez sedacije a nekada i anestezije. Razlozi su nekad bol ili jednostavno nekooperativnost ljjubimaca, naročito mačaka i nekih pasa. Nekooperativnost se povećava sa intenzitetom bola osnovne patologije ili nivom stresa koji proizvodi prinudnost ili neprirodnost položaja pri snimanja. Za rendgensko snimanje, naročito za neke vrste snimanja, je neophodno da ljubimci budu apsolutno nepokretni.
Procedura standardnog snimanja kukova je bolna jer zahteva vrlo neprirodan položaj nogu tokom snimanja. Ovo snimanje se po preporuci izvodi u dubokoj sedaciji uz analgeziju (preparati protiv bola) ili kratkotrajnu opštu anesteziju.

U našoj ordinaciji radimo hirurgiju mekih tkiva.
Ukoliko je nepohodno, za ortopedsku hirurgiju ćemo vas uputiti kod kolega koji to rade specijalistički i kod onih koji imaju najbolje preporuke.
Pored standardnih intervencija kao što su kastracija i sterilizacija pasa i mačaka radimo i hirurgiju tumora i stranih tela (na koži ali i u organima za varenje).

Saveti i konzervativna preventiva formiranja kamenca
Dental – ultrazvučno uklanjanje kamenca uz obavezno temeljno čišćenje zuba i finalno poliranje.
Ekstrakcija (vađenje) zuba koje nije moguće sačuvati i koje je neophodno izvaditi (abscesi i drugi upalni procesi).

Stomatologija nije samo vađenje zuba. U stomatologiji pasa i mačaka je, kao i kod ljudi, važna preventiva.

U preventivu spada korišćenje različitih preparata koji smanjuju formiranje mekog plaka na zubima a time i kamenca. Kamenac je pojava koja osim neprijatnosti (ružaan izgled zuba, neprijatan zadah) ima i uticaj zdravlje ljubimca. Kamenac koga ima u dovoljnoj meri predisponira ljubimce za pojavu paradontopatije koju je, kod pasa i mačaka, jako teško sanirati na konzervativan način već se najčešće završava vađenjem zuba ukoliko je proces poodmakao.

Dental

Dental je procedura kojom se, pomoću ultrazvučnog aparata (kao i u humanoj stomatologiji, kod ljudi) uklanjaju nagomilane naslage kalcifikovanog plaka odnosno kamenca. Važno je napomenuti da ova procedura može kvalitetno da se sprovede isključivo u opštoj anesteziji i to kod intubiranog pacijenta.
Sve procedure koje se izvode van opšte anestezije se mogu smatrati improvizacijiom i nebezbednim iz više razloga.
Neki psi ali i neke rase su sklonije intenzivnijem formiranju kamenca i paradontopatiji nego neki drugi ljubimci. O,vo važi podjednako i za pse i mačke.

Zašto opšta anestezija i intubacija pacijenta?
Da se kamenac uklonio potpuno neophodno je očistiti prostore ispod linije desni i eventualno formirane džepove. Ovo je vrlo bolna procedura i ukoliko vaš ljubimac ne bi bio u anesteziji, on nam to ne bi dozvolio da uradimo, pogotovu ne temeljno kako je potrebno.
Iz različitih izvora, vlasnici, dobijaju informacije kako je to moguće uraditi bez anestezije, samo u sedaciji ili čak bez nje. To se na kraju završava traljavo i nekompletno završenom procedurom koja se  svodi na pranje zuba a ne uklanjanje kamenca, naročito ne temeljno.
Imajte u vidu da izvođenje ove procedure kod ljubimca u sedaciji ne znači da ga to ne boli, bez obzira na to što se ne pomera tokom intervencije.
Još jedan je razlog zbog čega je važno da ljubimac bude u anesteziji i intubiran (posebna cev koja se postvlja u dušnik, preko koje pacijent diše tokom anesetezije). Intubacija sprečava da ljubimac, tokom intervencije, udiše aerosol koji pravi ultrazvučni skidač kamenca i koji je prepun bakterija koje ne smeju dospeti u disajne puteve pogotovu ne u količinama u kojima su dostupne pri ovoj intervenciji.

Detaljna anamneza, pažljiv i detljan fizički pregled kože ili promena na njoj, posebne metode (pregledi briseva i sakrifikata) pregleda su osnov za dobru dij agnostiku kožnih oboljenja i njihovo lečenje.
Najčešće kožne patologije su prisustvo različitih parazita (buva, krpelja, demodeks, šugarci), alergijske manifestacije vezane za kožu ili pripadajuće organe.