www.vetfilipovic.rs

Dimitrije Filipović dr vet. med.

Osnivač i vlasnik ambulante. Licencirani veterinar

Preko 20 godina se bavi veterinarskom medicinom pasa i mačaka, a uža oblast interesovanja kojom se bavi je interna medicina i hirurgija mekih tkiva. Deo tima koji je 2004. oživeo rad Udruženja veterinara male prakse Srbije – SASAP. Od 2004. do 2014. sekretar i član upravnog odbora SASAP.

Milica R. Ilić dr vet. med.

Licencirani veterinar

Deo tima ambulante od 2019. godine. Oblast interesovanja onkologija i hirurgija mekih tkiva. Tokom studiranja bavila se istraživačkim radom na katedri za patološku fiziologiju gde je diplomirala sa radom na temu mehanizama onkogeneze kod onkogenih virusa.

MIlica Kovačević Filipović
Dr sci. vet. med. Milica Kovačević Filipović, redovni profesor na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu

Saradnik ambulante od osnivanja. Magistrirala i doktorirala u oblasti fiziologije matičnih ćelija hematopoeze. U poslednjih pet godina je objavila više naučnih radova u vrhunskim međunarodnim časopisima na temu vektoriski prenosivih bolesti pasa. Oblasti stručnog rada – hematologija i klinička patologija kućnih ljubimaca.

Sandra Sablić

Doktor veterinarske medicine, stažista

 


Kao student je volontirala u laboratoriji za hematologiju i biohemiju fakulteta veterinarske medicine gde je i zavolela ovu oblast veterinarske dijagnostike. U budućnosti planira da se bavi internom medicinom.

Marija Janković

Apsolvent
Fakulteta veterinarstke medicine
Univerziteta u Beogradu

Volonter u ambulani od 2020. godine. Oblast interesovanja joj je anestezija pasa i mačaka. Ovaj poziv je odabrala zbog dinamičnosti posla i raznolike svakodnevnice.

Jovana Nićiforović
Jovana Nićiforović

Student pete godine
Fakulteta veterinarske medicine
Univerziteta u Beogradu


Od treće godine studija svoja znanja i veštine unapređuje kroz praksu u ambulanti Filipović. Poslednjih pet godina radi kao trener i sudija ritmičke gimnastike za devojčice. Trenutno podiže svoje trenersko zvanje na viši nivo kroz studije Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje.

Medena

Stručnjak za bihejvioristiku. Saradnik ambulante od osnivanja.

Cile

Računovodstvo i sekretarijat. Deo tima ambulante od 2021. godine

Sivko

Ekspert za razvoj zaposlenih, procenu kompetencija i testiranje igračaka. Deo tima ambulante od 2022. godine